CTCP Tư vấn Sông Đà (HNX: SDC)

Song Da Consulting Joint Stock Company

16,200

(%)
12/08/2020 15:05

Mở cửa16,200

Cao nhất16,200

Thấp nhất16,200

KLGD

Vốn hóa42

Dư mua

Dư bán300

Cao 52T 16,500

Thấp 52T13,500

KLBQ 52T3

NN mua-

% NN sở hữu7.62

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*554

P/E29.24

F P/E16.90

BVPS19,856

P/B0.82

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SDC: DONGTAM FPT INC KPF MBB
Trending: HPG (68.001) - VNM (45.848) - MWG (33.601) - HVN (33.420) - VN30F1M (26.996)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tư vấn Sông Đà