CTCP Tư vấn Sông Đà (HNX: SDC)

Song Da Consulting Joint Stock Company

16,500

(%)
22/01/2020 15:02

Mở cửa16,500

Cao nhất16,500

Thấp nhất16,500

KLGD

Vốn hóa43

Dư mua

Dư bán900

Cao 52T 16,500

Thấp 52T8,200

KLBQ 52T22

NN mua-

% NN sở hữu7.61

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*755

P/E21.85

F P/E8.61

BVPS20,514

P/B0.80

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SDC: SDA STK TET DNL DS3
Trending: HPG (17.965) - VCB (14.445) - CTG (14.413) - MBB (14.202) - VNM (14.047)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tư vấn Sông Đà