CTCP Tư vấn Sông Đà (HNX: SDC)

Song Da Consulting Joint Stock Company

16,200

(%)
13/07/2020 15:05

Mở cửa16,200

Cao nhất16,200

Thấp nhất16,200

KLGD

Vốn hóa42

Dư mua

Dư bán300

Cao 52T 16,500

Thấp 52T13,500

KLBQ 52T3

NN mua-

% NN sở hữu7.62

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*554

P/E29.24

F P/E16.90

BVPS20,661

P/B0.78

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SDC: SDG MPC NHH SDA SDN
Trending: HPG (51.496) - VNM (34.771) - FLC (28.370) - ITA (26.950) - MWG (26.131)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tư vấn Sông Đà