CTCP Tư vấn Sông Đà (HNX: SDC)

Song Da Consulting Joint Stock Company

13,300

(%)
28/09/2020 15:05

Mở cửa13,300

Cao nhất13,300

Thấp nhất13,300

KLGD

Vốn hóa35

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 16,500

Thấp 52T13,300

KLBQ 52T6

NN mua-

% NN sở hữu7.62

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*554

P/E24.01

F P/E13.87

BVPS19,856

P/B0.67

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SDC: SDA SDN VRE IFS SRC
Trending: HPG (49.155) - VNM (46.559) - MBB (41.335) - MWG (39.235) - STB (36.718)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tư vấn Sông Đà