Tài khoản của bạn đang bị giới hạn quyền xem, số liệu sẽ hiển thị giá trị ***. Vui lòng Nâng cấp để sử dụng. Tắt thông báo

CTCP Sông Đà 207 (UPCoM: SDB)

Song Da 207 Joint Stock Company

1,300

(%)
19/05/2022 14:59

Mở cửa1,300

Cao nhất1,300

Thấp nhất1,300

KLGD

Vốn hóa14.30

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 3,200

Thấp 52T900

KLBQ 52T6,721

NN mua-

% NN sở hữu0.17

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta0.79

EPS130

P/E10

F P/E2.11

BVPS1,012

P/B1.28

Chỉ số tài chính ngày gần nhất, EPS theo BCTC năm gần nhất
Mã xem cùng SDB: DLG
Trending: HPG (138,422) - FLC (126,190) - DIG (109,542) - CEO (93,659) - MBB (85,454)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-13.33%

+/- Qua 1 tháng-38.10%

+/- Qua 1 quý-23.53%

+/- Qua 1 năm-31.58%

+/- Niêm yết-95.42%

Cao nhất 52 tuần (03/12/2021)*3,200

Thấp nhất 52 tuần (13/09/2021)*900

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)9,720

KLGD/Ngày (1 tháng)4,680

KLGD/Ngày (1 quý)9,702

KLGD/Ngày (1 năm)6,748

Nhiều nhất 52 tuần (26/11/2021)*151,900

Ít nhất 52 tuần (18/06/2021)*200

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.