Song Da 7 JSC (UPCoM: SD7)

3,500

(%)
01/27/2021 10:26

Open

High

Low

Vol

Market Cap.37.10

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High5,400

52Wk Low2,400

52Wk Avg Vol6,378

Frgn Buy-

Frgn Owned(%)-

Dividend

Dividend Yield-

Beta-

EPS*157

P/E22.29

F P/E-24.87

BVPS11,487

P/B0.30

* EPS in the company's latest annual Financial Statement
View with SD7: SRB AMS SD6 SDP BII
Trending: HPG (85,565) - ROS (79,529) - MBB (65,252) - SHB (65,069) - STB (53,119)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
Song Da 7 JSC

Price Change

+/- 1 week+2.94%

+/- 1 month+16.67%

+/- 1 quarter+9.38%

+/- 1 year-35.34%

+/- From listing date-33.28%

52 wk. High (01/30/2020)*5,413

52 wk. Low (03/30/2020)*2,427

Average Trading Volume/Day

Share vol./day3,258

Share vol./month3,395

Share vol./quarter2,560

Share vol./year6,353

52 Wk. Highest (08/13/2020)*151,200

52 Wk. Lowest (02/17/2020)*1

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.