CTCP Sông Đà 7 (UPCoM: SD7)

Song Da 7 JSC

5,900

500 (+9.26%)
22/10/2021 15:04

Mở cửa5,400

Cao nhất6,000

Thấp nhất5,100

KLGD78,436

Vốn hóa62.54

Dư mua37,924

Dư bán43,200

Cao 52T 6,000

Thấp 52T2,600

KLBQ 52T11,511

NN mua-

% NN sở hữu1.28

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta0.91

EPS-139

P/E-38.57

F P/E-37.65

BVPS11,499

P/B0.47

Chỉ số tài chính ngày gần nhất, EPS theo BCTC năm gần nhất
Mã xem cùng SD7: SVN SD5 PAS SD9 ACL
Trending: HPG (136,846) - MBB (76,291) - BSR (70,166) - TCB (57,672) - FLC (55,165)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+15.69%

+/- Qua 1 tháng+1.72%

+/- Qua 1 quý+47.50%

+/- Qua 1 năm+84.38%

+/- Niêm yết+84.38%

Cao nhất 52 tuần (14/04/2021)*6,000

Thấp nhất 52 tuần (25/11/2020)*2,600

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)36,227

KLGD/Ngày (1 tháng)25,654

KLGD/Ngày (1 quý)14,980

KLGD/Ngày (1 năm)11,603

Nhiều nhất 52 tuần (16/04/2021)*349,700

Ít nhất 52 tuần (31/12/2020)*4

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.