Song Da 7 JSC (UPCoM: SD7)

8,200

-300 (-3.53%)
01/24/2022 14:59

Open8,800

High9,700

Low8,000

Vol13,100

Market Cap.86.92

Remain Bid29,500

Remain Ask96,826

52Wk High12,400

52Wk Low3,100

52Wk Avg Vol26,287

Frgn Buy-

Frgn Owned(%)0.71

Dividend

Dividend Yield-

Beta2.07

EPS-139

P/E-60.79

F P/E-59.34

BVPS11,499

P/B0.73

Financial ratios of latest trading date, EPS in the company's latest annual Financial Statement
View with SD7: DLG MBB HOM PHC APS
Trending: FLC (224,874) - DIG (153,187) - HPG (149,281) - CEO (147,502) - ROS (128,197)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.