CTCP Sông Đà 7 (UPCoM: SD7)

Song Da 7 JSC

3,000

(%)
03/12/2020 15:01

Mở cửa3,000

Cao nhất3,000

Thấp nhất3,000

KLGD2,000

Vốn hóa32

Dư mua3,800

Dư bán9,400

Cao 52T 5,400

Thấp 52T2,400

KLBQ 52T5,902

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*157

P/E19.11

F P/E-21.32

BVPS11,487

P/B0.26

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SD7: G36 PVO SAC SD3 SDT
Trending: HPG (92.014) - TCB (45.316) - MBB (44.539) - VNM (43.414) - HSG (34.468)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sông Đà 7
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.