Song Da 7 JSC (UPCoM: SD7)

3,500

(%)
01/27/2021 10:24

Open

High

Low

Vol

Market Cap.37.10

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High5,400

52Wk Low2,400

52Wk Avg Vol6,378

Frgn Buy-

Frgn Owned(%)-

Dividend

Dividend Yield-

Beta-

EPS*157

P/E22.29

F P/E-24.87

BVPS11,487

P/B0.30

* EPS in the company's latest annual Financial Statement
View with SD7: SRB AMS SD6 SDP BII
Trending: HPG (85,565) - ROS (79,529) - MBB (65,252) - SHB (65,069) - STB (53,119)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
Song Da 7 JSC
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.