CTCP Sông Đà Cao Cường (HNX: SCL)

Song Da Cao Cuong JSC

Supervising

4,400

(%)
07/17/2019 13:26

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa61

Dư mua10,300

Dư bán11,200

Cao 52T 4,900

Thấp 52T2,200

KLBQ 52T6,028

NN mua-

% NN sở hữu0.10

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS-1,015

P/E-4.33

F P/E7.55

BVPS11,037

P/B0.40

Mã xem cùng SCL: CMT PFL QNC S74 TBX
Trending: HPG (24.458) - MWG (23.666) - VNM (22.764) - QNS (15.913) - MBB (14.511)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sông Đà Cao Cường

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-4.35%

+/- Qua 1 tháng+4.76%

+/- Qua 1 quý+51.72%

+/- Qua 1 năm+57.14%

+/- Niêm yết-76.78%

Cao nhất 52 tuần (24/06/2019)*4,900

Thấp nhất 52 tuần (08/08/2018)*2,200

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)186

KLGD/Ngày (1 tháng)8,037

KLGD/Ngày (1 quý)5,104

KLGD/Ngày (1 năm)6,004

Nhiều nhất 52 tuần (19/07/2018)*439,910

Ít nhất 52 tuần (25/02/2019)*1