CTCP Siam Brothers Việt Nam (HOSE: SBV)

Siam Brothers Vietnam JSC

13,000

(%)
17/05/2019 15:00

Mở cửa13,000

Cao nhất13,200

Thấp nhất13,000

KLGD12,510

Vốn hóa355

Dư mua3,460

Dư bán6,050

Cao 52T 30,200

Thấp 52T10,900

KLBQ 52T6,422

NN mua-

% NN sở hữu18.92

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS1,819

P/E7.15

F P/E3.15

BVPS17,421

P/B0.75

Mã xem cùng SBV: SKG TLG HSG HAH SLS
Trending: VNM (22.127) - HPG (15.889) - QNS (14.683) - MWG (14.583) - HVN (14.009)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Siam Brothers Việt Nam