CTCP Bia Sài Gòn - Bạc Liêu (UPCoM: SBL)

Saigon Baclieu Beer JSC

16,000

(%)
28/02/2020 15:01

Mở cửa16,000

Cao nhất16,000

Thấp nhất16,000

KLGD10

Vốn hóa192

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 17,200

Thấp 52T10,800

KLBQ 52T1,953

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*3,163

P/E5.06

F P/E13.19

BVPS16,513

P/B0.97

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SBL: SMB BSQ SAB SB1 WSB
Trending: VNM (35.817) - CTG (31.547) - MBB (28.257) - HPG (24.668) - HVN (22.000)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Bia Sài Gòn - Bạc Liêu