CTCP Bia Sài Gòn - Bạc Liêu (UPCoM: SBL)

Saigon Baclieu Beer JSC

14,900

400 (+2.76%)
20/02/2020 15:02

Mở cửa14,900

Cao nhất14,900

Thấp nhất14,900

KLGD100

Vốn hóa179

Dư mua

Dư bán7,400

Cao 52T 17,200

Thấp 52T10,800

KLBQ 52T1,956

NN mua-

% NN sở hữu0.26

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*3,163

P/E4.90

F P/E12.78

BVPS16,513

P/B0.90

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SBL: DSN SMB SB1 BSQ QNS
Trending: VNM (30.048) - CTG (28.088) - MBB (26.544) - HPG (25.542) - ROS (25.360)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Bia Sài Gòn - Bạc Liêu