Tài khoản của bạn đang bị giới hạn quyền xem, số liệu sẽ hiển thị giá trị ***. Vui lòng Nâng cấp để sử dụng. Tắt thông báo

CTCP Chứng khoán Saigonbank Berjaya (OTC: SBBS)

Saigonbank – Berjaya Securities JSC

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa

Dư mua

Dư bán

Cao 52T

Thấp 52T

KLBQ 52T

NN mua

% NN sở hữu

Cổ tức TM

T/S cổ tức

Beta

EPS

P/E

F P/E

BVPS

P/B

Chỉ số tài chính ngày gần nhất, EPS theo BCTC năm gần nhất
Mã xem cùng SBBS: BAF VGC HPG BVH HONGLEONG
Trending: HPG (138,422) - FLC (126,190) - DIG (109,542) - CEO (93,659) - MBB (85,454)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Cổ đông lớn

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ (%)
31/12/2020Công ty Inter Pacific Securities Sdn Bhd14,700,00049
Công ty TNHH MTV Du lịch Thương mại Kỳ Hòa4,000,00013
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương3,300,00011
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ (%)
31/12/2019Công ty Inter Pacific Securities Sdn Bhd14,700,00049
Công ty TNHH MTV Du lịch Thương mại Kỳ Hòa4,000,00013
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương3,300,00011
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ (%)
31/12/2018Công ty Inter Pacific Securities Sdn Bhd14,700,00049
Công ty TNHH MTV Du lịch Thương mại Kỳ Hòa4,000,00013
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương3,300,00011
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.