CTCP Sông Ba (HOSE: SBA)

Song Ba Joint Stock Company

13,200

-300 (-2.22%)
03/04/2020 15:00

Mở cửa13,650

Cao nhất13,650

Thấp nhất13,000

KLGD7,390

Vốn hóa796

Dư mua11,020

Dư bán4,860

Cao 52T 15,800

Thấp 52T13,100

KLBQ 52T23,497

NN mua-

% NN sở hữu0.04

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,623

P/E8.32

F P/E11.13

BVPS12,940

P/B1.02

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SBA: GHC EVF DRL CHP SJD
Trending: VNM (56.126) - MWG (55.398) - HVN (46.415) - VCB (43.821) - VIC (36.710)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sông Ba