CTCP Sông Ba (HOSE: SBA)

Song Ba Joint Stock Company

14,000

-100 (-0.71%)
03/07/2020 15:00

Mở cửa14,000

Cao nhất14,200

Thấp nhất14,000

KLGD31,110

Vốn hóa847

Dư mua10,920

Dư bán13,060

Cao 52T 15,800

Thấp 52T13,100

KLBQ 52T21,411

NN mua-

% NN sở hữu0.03

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,623

P/E8.69

F P/E11.62

BVPS12,997

P/B1.08

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SBA: GHC EVF CHP DRL GEG
Trending: HPG (47.289) - VNM (42.677) - ITA (34.801) - FLC (33.202) - ROS (31.019)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sông Ba