CTCP Sông Ba (HOSE: SBA)

Song Ba Joint Stock Company

14,000

(%)
07/08/2020 15:00

Mở cửa14,000

Cao nhất14,000

Thấp nhất14,000

KLGD19,150

Vốn hóa844

Dư mua31,500

Dư bán22,920

Cao 52T 15,800

Thấp 52T13,100

KLBQ 52T21,603

NN mua-

% NN sở hữu0.03

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,623

P/E8.63

F P/E11.54

BVPS12,997

P/B1.08

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SBA: GHC DRL EVF CHP VSH
Trending: HPG (67.647) - VNM (46.791) - MWG (35.551) - HVN (33.459) - FPT (26.773)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sông Ba