CTCP Sông Ba (HOSE: SBA)

Song Ba Joint Stock Company

13,100

(%)
01/04/2020 09:44

Mở cửa13,000

Cao nhất13,100

Thấp nhất13,000

KLGD16,850

Vốn hóa790

Dư mua11,170

Dư bán43,290

Cao 52T 15,800

Thấp 52T13,000

KLBQ 52T23,398

NN mua-

% NN sở hữu0.04

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,623

P/E8.07

F P/E10.80

BVPS12,940

P/B1.01

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SBA: GHC DRL EVF CHP SJD
Trending: VNM (68.856) - MWG (58.566) - VCB (54.028) - HVN (51.663) - VIC (44.672)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sông Ba