CTCP Sông Ba (HOSE: SBA)

Song Ba Joint Stock Company

15,000

(%)
20/02/2020 13:13

Mở cửa15,100

Cao nhất15,100

Thấp nhất15,000

KLGD5,020

Vốn hóa904

Dư mua59,610

Dư bán13,200

Cao 52T 15,800

Thấp 52T13,100

KLBQ 52T22,223

NN mua-

% NN sở hữu0.04

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,626

P/E9.23

F P/E12.37

BVPS12,939

P/B1.16

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SBA: GHC EVF CHP DRL PIC
Trending: VNM (30.048) - CTG (28.088) - MBB (26.544) - HPG (25.542) - ROS (25.360)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sông Ba