CTCP Sông Ba (HOSE: SBA)

Song Ba Joint Stock Company

14,950

(%)
24/02/2020 15:00

Mở cửa15,000

Cao nhất15,000

Thấp nhất14,900

KLGD10,520

Vốn hóa901

Dư mua2,130

Dư bán20,700

Cao 52T 15,800

Thấp 52T13,100

KLBQ 52T21,985

NN mua-

% NN sở hữu0.04

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,626

P/E9.19

F P/E12.33

BVPS12,939

P/B1.16

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SBA: EVF GHC DRL CHP LEC
Trending: VNM (31.937) - CTG (26.205) - HPG (24.879) - MBB (24.832) - ROS (24.683)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sông Ba