CTCP Sông Ba (HOSE: SBA)

Song Ba Joint Stock Company

14,100

(%)

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa850

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 15,800

Thấp 52T13,100

KLBQ 52T21,010

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,623

P/E8.69

F P/E11.62

BVPS13,041

P/B1.08

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SBA: GHC EVF CHP DRL PIC
Trending: HPG (51.496) - VNM (34.771) - FLC (28.370) - ITA (26.950) - MWG (26.131)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sông Ba