CTCP Sông Ba (HOSE: SBA)

Song Ba Joint Stock Company

13,500

400 (+3.05%)
01/04/2020 15:00

Mở cửa13,100

Cao nhất13,500

Thấp nhất13,000

KLGD24,900

Vốn hóa814

Dư mua15,160

Dư bán42,690

Cao 52T 15,800

Thấp 52T13,100

KLBQ 52T23,496

NN mua-

% NN sở hữu0.04

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,623

P/E8.07

F P/E10.80

BVPS12,940

P/B1.04

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SBA: GHC DRL EVF CHP SJD
Trending: VNM (65.441) - MWG (59.248) - VCB (51.757) - HVN (50.385) - VIC (42.995)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sông Ba

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2018Cá nhân nước ngoài82,2550.14Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước35,332,29058.33
CĐ Nhà nước23,645,00039.04TCT Điện lực Miền Trung (EVN CPC)
Cổ phiếu quỹ83,4400.14
Tổ chức nước ngoài98,2000.16
Tổ chức trong nước1,330,5162.20
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2017CĐ khác36,643,27160.58Chart cơ cấu sở hửu
CĐ Nhà nước23,645,00039.09TCT Điện lực Miền Trung (EVN CPC)
Cổ phiếu quỹ199,9900.33
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2016CĐ khác36,643,24860.78Chart cơ cấu sở hửu
CĐ Nhà nước23,645,08339.22TCT Điện lực Miền Trung (EVN CPC)