CTCP Sông Ba (HOSE: SBA)

Song Ba Joint Stock Company

15,000

50 (+0.33%)
14/02/2020 15:00

Mở cửa15,000

Cao nhất15,000

Thấp nhất15,000

KLGD3,230

Vốn hóa904

Dư mua111,820

Dư bán2,050

Cao 52T 15,800

Thấp 52T13,100

KLBQ 52T22,420

NN mua-

% NN sở hữu0.04

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,626

P/E9.19

F P/E12.33

BVPS12,939

P/B1.16

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SBA: GHC EVF CHP DRL SJD
Trending: CTG (32.125) - VNM (30.328) - HPG (27.147) - MBB (25.809) - ROS (20.731)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sông Ba

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2018Cá nhân nước ngoài82,2550.14Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước35,332,29058.33
CĐ Nhà nước23,645,00039.04TCT Điện lực Miền Trung (EVN CPC)
Cổ phiếu quỹ83,4400.14
Tổ chức nước ngoài98,2000.16
Tổ chức trong nước1,330,5162.20
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2017CĐ khác36,643,27160.58Chart cơ cấu sở hửu
CĐ Nhà nước23,645,00039.09TCT Điện lực Miền Trung (EVN CPC)
Cổ phiếu quỹ199,9900.33
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2016CĐ khác36,643,24860.78Chart cơ cấu sở hửu
CĐ Nhà nước23,645,08339.22TCT Điện lực Miền Trung (EVN CPC)