CTCP Sông Ba (HOSE: SBA)

Song Ba Joint Stock Company

13,600

-200 (-1.45%)
08/04/2020 15:00

Mở cửa13,600

Cao nhất13,850

Thấp nhất13,350

KLGD5,110

Vốn hóa820

Dư mua10,750

Dư bán21,050

Cao 52T 15,800

Thấp 52T13,100

KLBQ 52T23,078

NN mua-

% NN sở hữu0.04

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,623

P/E8.50

F P/E11.38

BVPS12,940

P/B1.05

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SBA: GHC EVF DRL CHP SJD
Trending: MWG (65.265) - VNM (55.373) - HVN (52.618) - VCB (43.659) - VIC (38.445)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sông Ba

Cơ cấu lao động

31/12/2018

31/12/2018 31/12/2018

31/12/2017 31/12/2017

31/12/2016 31/12/2016

31/12/2015 31/12/2015

31/12/2014 31/12/2014

31/12/2013 31/12/2013

31/12/2012 31/12/2012

31/12/2011 31/12/2011

31/12/2010 31/12/2010

31/12/2009 31/12/2009