CTCP Sông Ba (HOSE: SBA)

Song Ba Joint Stock Company

15,000

50 (+0.33%)
14/02/2020 15:00

Mở cửa15,000

Cao nhất15,000

Thấp nhất15,000

KLGD3,230

Vốn hóa904

Dư mua111,820

Dư bán2,050

Cao 52T 15,800

Thấp 52T13,100

KLBQ 52T22,420

NN mua-

% NN sở hữu0.04

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,626

P/E9.19

F P/E12.33

BVPS12,939

P/B1.16

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SBA: GHC EVF CHP DRL SJD
Trending: CTG (32.125) - VNM (30.328) - HPG (27.147) - MBB (25.809) - ROS (20.731)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sông Ba

Cơ cấu lao động

31/12/2018

31/12/2018 31/12/2018

31/12/2017 31/12/2017

31/12/2016 31/12/2016

31/12/2015 31/12/2015

31/12/2014 31/12/2014

31/12/2013 31/12/2013

31/12/2012 31/12/2012

31/12/2011 31/12/2011

31/12/2010 31/12/2010

31/12/2009 31/12/2009