CTCP Sông Ba (HOSE: SBA)

Song Ba Joint Stock Company

15,000

(%)
17/02/2020 15:00

Mở cửa15,000

Cao nhất15,000

Thấp nhất14,500

KLGD2,000

Vốn hóa904

Dư mua10,900

Dư bán1,700

Cao 52T 15,800

Thấp 52T13,100

KLBQ 52T22,398

NN mua-

% NN sở hữu0.04

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,626

P/E9.23

F P/E12.37

BVPS12,939

P/B1.16

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SBA: GHC EVF DRL CHP SJD
Trending: CTG (32.125) - VNM (30.328) - HPG (27.147) - MBB (25.809) - ROS (20.731)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sông Ba

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2019Ông Đinh Châu Hiếu ThiệnCTHĐQT1966KS Điện/ThS QTKD23,663,600N/A
Ông Thái Văn ThắngPhó CTHĐQT1954KS Điện84,0002003
Ông Phạm Sĩ HuânTVHĐQT1964Tiến sĩ5,250N/A
Ông Trương Thành NamTVHĐQT-N/aN/A
Ông Phạm PhongTGĐ/TVHĐQT1958KS Điện/ThS Chế tạo máy325,1752003
Ông Nguyễn Thế DuyPhó TGĐ1980KS Điện4,5962004
Ông Phan Đình ThạnhPhó TGĐ-N/a8,350N/A
Ông Phạm Thái HùngKTT1979ĐH Kinh tế3,6002009
Bà Phan Thị Anh ĐàoTBKS-N/a2,500N/A
Bà Nguyễn Thị Trần ThảoThành viên BKS1979N/a2015
Ông Trần Quang CầnThành viên BKS1968ThS Kinh tế2007
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2018Ông Đinh Châu Hiếu ThiệnCTHĐQT1966KS Điện/ThS QTKD23,657,600N/A
Ông Thái Văn ThắngPhó CTHĐQT1954KS Điện84,0002003
Ông Phạm Sĩ HuânTVHĐQT1964Tiến sĩ5,250N/A
Ông Trương Thành NamTVHĐQT-N/aN/A
Ông Phạm PhongTGĐ/TVHĐQT1958KS Điện/ThS Chế tạo máy325,1752003
Ông Nguyễn Thế DuyPhó TGĐ1980KS Điện4,5962004
Ông Phan Đình ThạnhPhó TGĐ-N/a8,350N/A
Ông Phạm Thái HùngKTT1979ĐH Kinh tế3,6002009
Bà Phan Thị Anh ĐàoTBKS-N/a2,500N/A
Bà Nguyễn Thị Trần ThảoThành viên BKS1979N/a2015
Ông Trần Quang CầnThành viên BKS1968ThS Kinh tế2007
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2018Ông Đinh Châu Hiếu ThiệnCTHĐQT1966N/a12,600N/A
Ông Thái Văn ThắngPhó CTHĐQT1954KS Điện84,0002003
Ông Phạm Sĩ HuânTVHĐQT1964N/a5,250N/A
Ông Trương Thành NamTVHĐQT-N/aN/A
Ông Phạm PhongTGĐ/TVHĐQT1958KS Điện/ThS Chế tạo máy6,361,0372003
Ông Nguyễn Thế DuyPhó TGĐ1980KS Điện4962004
Ông Phạm Thái HùngKTT1979ĐH Kinh tế2009
Bà Phan Thị Anh ĐàoTBKS-N/a1,000N/A
Bà Nguyễn Thị Trần ThảoThành viên BKS1979N/a-N/A
Ông Trần Quang CầnThành viên BKS1968CN Kinh tếN/A