Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Sài Gòn 5  (OTC: SAIGON5)

SAIGON FIVE COMMERCE - CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa

Dư mua

Dư bán

Cao 52T

Thấp 52T

KLBQ 52T

NN mua

% NN sở hữu

Cổ tức TM

T/S cổ tức

Beta-

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SAIGON5: SAIGONIPD
Trending: HPG (49.155) - VNM (46.559) - MBB (41.335) - MWG (39.235) - STB (36.718)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Sài Gòn 5 

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
13/03/2015Ông Nguyễn Ngọc PhụngCTHĐTV-N/a-N/A
Ông Đặng Anh TúTGĐ/TVHĐQT-N/a-N/A
Ông Nguyễn Tường LinhPhó TGĐ-N/a-N/A
Ông Phan Nhật LýPhó TGĐ-N/a-N/A
Bà Tiêu Thị Hồng PhướcTVHĐQT/Phó TGĐ-N/a-N/A
Ông Lê Văn PhăngKTT/TVHĐQT-N/a-N/A