Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (HOSE: SAB)

Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation

184,300

1,000 (+0.55%)
01/10/2020 11:29

Mở cửa185,000

Cao nhất185,100

Thấp nhất183,300

KLGD13,810

Vốn hóa118,188

Dư mua1,720

Dư bán540

Cao 52T 260,000

Thấp 52T115,500

KLBQ 52T80,037

NN mua4,070

% NN sở hữu63.16

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*7,477

P/E24.52

F P/E24.92

BVPS30,785

P/B5.99

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SAB: VNM MWG VCB BHN VIC
Trending: VNM (59.937) - HPG (51.587) - MBB (42.156) - STB (40.834) - HSG (39.083)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn

Công ty con, liên doanh, liên kết

Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2019Công ty TNHH Bao bì San Miguel Yamamura Phú Thọ51,882 ()35
Công ty TNHH Crown Sài Gòn256,370 ()30
Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tân Thành250,000 ()29
Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn10 ()100
Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh120,000 ()100
Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Sóc Trăng45,000 ()51
Công ty TNHH MTV Cơ Khí SABECO59,366 ()100
Công ty TNHH MTV Tập đoàn Bia Sài Gòn10 ()100
Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn700,000 ()100
Công ty TNHH Rượu và Cồn Việt Nam65,462 ()45
Công ty TNHH Thủy tinh Malaya Việt Nam322,209 ()30
Công ty TNHH Trung Tâm Mê Linh221,066 ()35
CTCP Bao bì Bia Sài Gòn71,770 ()76.81
CTCP Bia - Nước giải khát Sài Gòn - Tây Đô 200,000 ()27.62
CTCP Bia Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân30,000 ()55.90
CTCP Bia Sài Gòn - Bến Tre100,000 ()20
CTCP Bia Sài Gòn - Hà Nội 180,000 ()52.11
CTCP Bia Sài Gòn - Khánh Hòa100,000 ()26
CTCP Bia Sài Gòn - Kiên Giang115,000 ()20
CTCP Bia Sài Gòn - Lâm Đồng100,000 ()52.91
CTCP Bia Sài Gòn - Miền Tây 145,000 ()51
CTCP Bia Sài Gòn - Miền Trung 298,466 ()32.40
CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh 105,000 ()54.73
CTCP Bia Sài Gòn - Phú Thọ 125,000 ()30.84
CTCP Bia Sài Gòn - Quãng Ngãi450,000 ()66.56
CTCP Bia Sài Gòn - Vĩnh Long150,000 ()20
CTCP Bia Sài Gòn Sông Lam450,000 ()68.78
CTCP Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp 35,999 ()26
CTCP Kinh doanh Lương thực - Thực phẩm Trường Sa17,700 ()38.62
CTCP Nước Giải khát Chương Dương 85,000 ()62.06
CTCP Rượu Bình Tây140,000 ()93.32
CTCP Tập đoàn Bia Sài Gòn - Bình Tây 875,245 ()21.80
CTCP Thương mại Bia Sài Gòn Bắc Trung Bộ40,000 ()95.07
CTCP Thương mại Bia Sài Gòn Đông Bắc40,000 ()55.90
CTCP Thương mại Bia Sài Gòn Miền Bắc39,720 ()94.72
CTCP Thương mại Bia Sài Gòn Miền Đông40,210 ()90.68
CTCP Thương mại Bia Sài Gòn Miền Trung60,000 ()91.24
CTCP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ 60,000 ()90.14
CTCP Thương mại Bia Sài Gòn Sông Hậu40,290 ()90
CTCP Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền 40,000 ()90
CTCP Thương mại Bia Sài Gòn Tây Nguyên 39,762 ()90
CTCP Thương mại Bia Sài Gòn Trung Tâm90,000 ()94.42
CTCP Tư vấn đầu tư - Thiết kế và chuyển giao công nghệ Thành Nam1,400 ()28.57
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
22/04/2019Công ty TNHH Bao bì San Miguel Yamamura Phú Thọ51,882 (VND)35
Công ty TNHH Crown Sài Gòn256,370 (VND)30.04
Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tân Thành250,000 (VND)29
Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn10 (VND)100
Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh120,000 (VND)100
Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Sóc Trăng45,000 (VND)51
Công ty TNHH MTV Cơ Khí SABECO59,366 (VND)100
Công ty TNHH MTV Tập đoàn Bia Sài Gòn10 (VND)100
Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn700,000 (VND)100
Công ty TNHH Rượu và Cồn Việt Nam65,462 (VND)45
Công ty TNHH Thủy tinh Malaya Việt Nam322,209 (VND)30
Công ty TNHH Trung Tâm Mê Linh221,066 (VND)35
CTCP Bao bì Bia Sài Gòn71,770 (VND)76.81
CTCP Bia - Nước giải khát Sài Gòn - Tây Đô 200,000 (VND)27.62
CTCP Bia Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân30,000 (VND)55.83
CTCP Bia Sài Gòn - Bạc Liêu 120,120 (VND)10.20
CTCP Bia Sài Gòn - Bến Tre100,000 (VND)20
CTCP Bia Sài Gòn - Hà Nội 180,000 (VND)52.11
CTCP Bia Sài Gòn - Khánh Hòa100,000 (VND)26
CTCP Bia Sài Gòn - Kiên Giang115,000 (VND)20
CTCP Bia Sài Gòn - Lâm Đồng100,000 (VND)20
CTCP Bia Sài Gòn - Miền Tây 145,000 (VND)51
CTCP Bia Sài Gòn - Miền Trung 298,466 (VND)32.40
CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh 105,000 (VND)54.73
CTCP Bia Sài Gòn - Phú Thọ 125,000 (VND)30.84
CTCP Bia Sài Gòn - Quãng Ngãi450,000 (VND)66.56
CTCP Bia Sài Gòn - Vĩnh Long150,000 (VND)20
CTCP Bia Sài Gòn Sông Lam450,000 (VND)68.78
CTCP Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp 35,999 (VND)26
CTCP Kinh doanh Lương thực - Thực phẩm Trường Sa17,700 (VND)38.62
CTCP Nước Giải khát Chương Dương 85,000 (VND)62.06
CTCP Rượu Bình Tây140,000 (VND)93.32
CTCP Tập đoàn Bia Sài Gòn - Bình Tây 875,245 (VND)21.80
CTCP Thương mại Bia Sài Gòn Bắc Trung Bộ40,000 (VND)95.07
CTCP Thương mại Bia Sài Gòn Đông Bắc40,000 (VND)90.45
CTCP Thương mại Bia Sài Gòn Miền Bắc39,720 (VND)94.72
CTCP Thương mại Bia Sài Gòn Miền Đông40,210 (VND)90.68
CTCP Thương mại Bia Sài Gòn Miền Trung60,000 (VND)91.24
CTCP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ 60,000 (VND)90.14
CTCP Thương mại Bia Sài Gòn Sông Hậu40,290 (VND)90
CTCP Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền 40,000 (VND)90
CTCP Thương mại Bia Sài Gòn Tây Nguyên 39,762 (VND)90
CTCP Thương mại Bia Sài Gòn Trung Tâm90,000 (VND)94.41
CTCP Tư vấn và chuyển giao công nghệ Thành Nam1,400 (VND)28.57
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2017Công ty TNHH Bao bì San Miguel Yamamura Phú Thọ96,003 (VND)35
Công ty TNHH Crown Sài Gòn480,632 (VND)30.04
Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh120,000 (VND)100
Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Sóc Trăng45,000 (VND)51
Công ty TNHH MTV Cơ Khí SABECO59,366 (VND)100
Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn700,000 (VND)100
Công ty TNHH Rượu và Cồn Việt Nam65,462 (VND)45
Công ty TNHH Thủy tinh Malaya Việt Nam322,209 (VND)30
Công ty TNHH Trung Tâm Mê Linh221,066 (VND)35
CTCP Bao bì Bia Sài Gòn71,770 (VND)76.81
CTCP Bia - Nước giải khát Sài Gòn - Tây Đô 200,000 (VND)27.62
CTCP Bia Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân30,000 (VND)55.83
CTCP Bia Sài Gòn - Bạc Liêu 80,080 (VND)10.20
CTCP Bia Sài Gòn - Bến Tre100,000 (VND)20
CTCP Bia Sài Gòn - Bình Tây565,762 (VND)21.43
CTCP Bia Sài Gòn - Hà Nội 180,000 (VND)52.11
CTCP Bia Sài Gòn - Khánh Hòa100,000 (VND)26
CTCP Bia Sài Gòn - Kiên Giang115,000 (VND)20
CTCP Bia Sài Gòn - Lâm Đồng100,000 (VND)20
CTCP Bia Sài Gòn - Miền Tây 145,000 (VND)51
CTCP Bia Sài Gòn - Miền Trung 298,466 (VND)32.39
CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh 105,000 (VND)54.73
CTCP Bia Sài Gòn - Phủ Lý164,383 (VND)29.76
CTCP Bia Sài Gòn - Phú Thọ 125,000 (VND)30.52
CTCP Bia Sài Gòn - Quãng Ngãi450,000 (VND)66.56
CTCP Bia Sài Gòn - Vĩnh Long150,000 (VND)20
CTCP Bia Sài Gòn Sông Lam450,000 (VND)68.78
CTCP Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp 35,999 (VND)26
CTCP Đầu tư Tân Thành250,014 (VND)29
CTCP Kinh doanh Lương thực - Thực phẩm Trường Sa17,700 (VND)38.53
CTCP Nước Giải khát Chương Dương 85,000 (VND)62.06
CTCP Rượu Bình Tây140,000 (VND)93.29
CTCP Thương mại Bia Sài Gòn Bắc Trung Bộ38,842 (VND)94.92
CTCP Thương mại Bia Sài Gòn Đông Bắc40,210 (VND)90.45
CTCP Thương mại Bia Sài Gòn Miền Bắc39,720 (VND)94.72
CTCP Thương mại Bia Sài Gòn Miền Đông36,362 (VND)90.68
CTCP Thương mại Bia Sài Gòn Miền Trung60,000 (VND)91.24
CTCP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ 60,000 (VND)90.14
CTCP Thương mại Bia Sài Gòn Sông Hậu40,290 (VND)90
CTCP Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền 36,265 (VND)90
CTCP Thương mại Bia Sài Gòn Tây Nguyên 39,762 (VND)90
CTCP Thương mại Bia Sài Gòn Trung Tâm85,959 (VND)94.23
CTCP Tư vấn và chuyển giao công nghệ Thành Nam1,400 (VND)28.57