Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (HOSE: SAB)

Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation

184,300

1,000 (+0.55%)
01/10/2020 11:29

Mở cửa185,000

Cao nhất185,100

Thấp nhất183,300

KLGD13,810

Vốn hóa118,188

Dư mua1,720

Dư bán540

Cao 52T 260,000

Thấp 52T115,500

KLBQ 52T80,037

NN mua4,070

% NN sở hữu63.16

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*7,477

P/E24.52

F P/E24.92

BVPS30,785

P/B5.99

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SAB: VNM MWG VCB BHN VIC
Trending: VNM (59.937) - HPG (51.587) - MBB (42.156) - STB (40.834) - HSG (39.083)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
14/02/2020CĐ khác66,762,05210.41Chart cơ cấu sở hửu
CĐ lớn574,519,13489.59
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
27/11/2018CĐ khác66,762,05210.41Chart cơ cấu sở hửu
CĐ lớn574,519,13489.59
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2017Cá nhân nước ngoài201,6200.03Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước2,785,7330.43
CĐ Nhà nước230,876,54736Bộ Công Thương
Tổ chức nước ngoài61,624,5299.61
Tổ chức trong nước345,792,75753.92