Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (HOSE: SAB)

Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation

195,000

-5,000 (-2.50%)
14/07/2020 15:00

Mở cửa197,000

Cao nhất199,500

Thấp nhất191,000

KLGD180,690

Vốn hóa125,050

Dư mua10,410

Dư bán1,970

Cao 52T 279,200

Thấp 52T115,500

KLBQ 52T55,742

NN mua34,150

% NN sở hữu63.32

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*7,477

P/E26.75

F P/E27.19

BVPS28,828

P/B6.76

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SAB: VNM HPG MWG GAS VCB
Trending: HPG (46.938) - VNM (33.480) - FLC (26.449) - ITA (26.117) - MWG (25.469)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn

Cơ cấu lao động

31/12/2019

31/12/2019 31/12/2019

31/12/2018 31/12/2018

31/12/2017 31/12/2017

31/12/2016 31/12/2016

30/09/2016 30/09/2016

31/12/2015 31/12/2015

31/12/2014 31/12/2014

31/12/2013 31/12/2013

31/12/2012 31/12/2012

31/12/2011 31/12/2011

31/12/2010 31/12/2010

31/12/2009 31/12/2009

31/12/2008 31/12/2008

31/12/2007 31/12/2007

03/12/2007 03/12/2007