Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (HOSE: SAB)

Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation

184,300

1,000 (+0.55%)
01/10/2020 11:29

Mở cửa185,000

Cao nhất185,100

Thấp nhất183,300

KLGD13,810

Vốn hóa118,188

Dư mua1,720

Dư bán540

Cao 52T 260,000

Thấp 52T115,500

KLBQ 52T80,037

NN mua4,070

% NN sở hữu63.16

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*7,477

P/E24.52

F P/E24.92

BVPS30,785

P/B5.99

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SAB: VNM MWG VCB BHN VIC
Trending: VNM (59.937) - HPG (51.587) - MBB (42.156) - STB (40.834) - HSG (39.083)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2020Ông Koh Poh TiongCTHĐQT1946CN Khoa họcN/A
Ông Lương Thanh HảiTVHĐQT1964T.S Kinh tếN/A
Ông Nguyễn Tiến DũngTVHĐQT1973CN TCKT1002006
Bà Trần Kim NgaTVHĐQT1961CN Ngoại ngữ/CN Kinh tếN/A
Ông Neo Gim Siong BennettTGĐ1969KS K.Tế XDN/A
Ông Hoàng Đạo HiệpPhó TGĐ1973N/aN/A
Ông Lâm Du AnPhó TGĐ1967KS C.Khí C.T.MáyN/A
Ông Ng Kuan Ngee MelvynPhó TGĐ1969CN MarketingN/A
Ông Teo Hong KengPhó TGĐ1972CN Kế toánN/A
Ông Trần Nguyên TrungKTT1967C.Đẳng Kinh tế1,700N/A
Ông Pramoad PhorpraphaTVHĐQT/Trưởng Kiểm toán nội bộ1966ThS QTKD/CN Khoa họcĐộc lập
Ông Michael Chye Hin FahTVHĐQT/Thành viên Kiểm toán nội bộ1959CN KTTC/ThS TCKTN/A
Ông Nguyễn Tiến VỵTVHĐQT/Thành viên Kiểm toán nội bộ1955ThS LuậtĐộc lập
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2019Ông Koh Poh TiongCTHĐQT1946CN Khoa họcN/A
Ông Lương Thanh HảiTVHĐQT1964T.S Kinh tếN/A
Ông Nguyễn Tiến DũngTVHĐQT1973CN TCKT1002006
Bà Trần Kim NgaTVHĐQT1961CN Ngoại ngữ/CN Kinh tếN/A
Ông Neo Gim Siong BennettTGĐ1969KS K.Tế XDN/A
Ông Hoàng Đạo HiệpPhó TGĐ1973N/aN/A
Ông Lâm Du AnPhó TGĐ1967KS C.Khí C.T.MáyN/A
Ông Ng Kuan Ngee MelvynPhó TGĐ1969CN MarketingN/A
Ông Teo Hong KengPhó TGĐ1972CN Kế toánN/A
Ông Trần Nguyên TrungKTT1967C.Đẳng Kinh tế1,700N/A
Ông Pramoad PhorpraphaTVHĐQT/Trưởng Kiểm toán nội bộ1966ThS QTKD/CN Khoa họcĐộc lập
Ông Michael Chye Hin FahTVHĐQT/Thành viên Kiểm toán nội bộ1959CN KTTC/ThS TCKTN/A
Ông Nguyễn Tiến VỵTVHĐQT/Thành viên Kiểm toán nội bộ1955ThS LuậtĐộc lập
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2019Ông Koh Poh TiongCTHĐQT1946CN Ngoại ngữ/CN Kinh tếN/A
Ông Lương Thanh HảiTVHĐQT1964KS Cơ Khí/T.S QTKDN/A
Ông Nguyễn Tiến DũngTVHĐQT1973CN TCKT1002006
Bà Trần Kim NgaTVHĐQT1961CN Ngoại ngữ/CN Kinh tếN/A
Ông Neo Gim Siong BennettTGĐ1969KS K.Tế XDN/A
Ông Hoàng Đạo HiệpPhó TGĐ1973N/aN/A
Ông Lâm Du AnPhó TGĐ1967KS C.Khí C.T.MáyN/A
Ông Ng Kuan Ngee MelvynPhó TGĐ1969N/aN/A
Ông Teo Hong KengPhó TGĐ1972N/aN/A
Ông Trần Nguyên TrungKTT1967N/a1,700N/A
Ông Pramoad PhorpraphaTVHĐQT/Trưởng Kiểm toán nội bộ1966ThS QTKD/CN Khoa họcĐộc lập
Ông Michael Chye Hin FahTVHĐQT/Thành viên Kiểm toán nội bộ1959CN KTTC/ThS TCKTN/A
Ông Nguyễn Tiến VỵTVHĐQT/Thành viên Kiểm toán nội bộ1955ThS LuậtĐộc lập