CTCP Xây dựng FLC Faros (HOSE: ROS)

FLC Faros Construction Joint Stock Company

27,000

450 (+1.69%)
16/09/2019 15:00

Mở cửa26,500

Cao nhất27,000

Thấp nhất25,950

KLGD14,910,080

Vốn hóa15,325

Dư mua22,840

Dư bán247,790

Cao 52T 42,000

Thấp 52T25,400

KLBQ 52T6,548,906

NN mua230

% NN sở hữu2.56

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*350

P/E75.86

F P/E42.81

BVPS10,475

P/B2.58

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ROS: FLC YEG HPG VIC VNM
Trending: MWG (25.828) - VNM (25.362) - HPG (23.760) - FPT (22.443) - MBB (18.938)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây dựng FLC Faros