CTCP Xây dựng FLC Faros (HOSE: ROS)

FLC Faros Construction Joint Stock Company

7,970

-590 (-6.89%)
18/02/2020 15:00

Mở cửa7,970

Cao nhất8,300

Thấp nhất7,970

KLGD6,698,120

Vốn hóa4,524

Dư mua

Dư bán338,470

Cao 52T 35,700

Thấp 52T7,100

KLBQ 52T14,058,187

NN mua-

% NN sở hữu4.33

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*314

P/E27.26

F P/E15.18

BVPS10,645

P/B0.75

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ROS: FLC GAB HAI AMD CTG
Trending: CTG (31.180) - VNM (29.989) - MBB (27.039) - HPG (26.906) - ROS (22.656)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây dựng FLC Faros