CTCP Xây dựng FLC Faros (HOSE: ROS)

FLC Faros Construction Joint Stock Company

32,050

-900 (-2.73%)
20/03/2019 09:56

Mở cửa32,850

Cao nhất32,850

Thấp nhất32,000

KLGD819,450

Vốn hóa18,192

Dư mua1,435,010

Dư bán16,310

Cao 52T 130,600

Thấp 52T31,200

KLBQ 52T1,884,591

NN mua2,040

% NN sở hữu2.44

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS350

P/E94.14

F P/E53.13

BVPS10,354

P/B3.10

Mã xem cùng ROS: FLC YEG HPG VIC ART
Trending: HPG (29.534) - VNM (27.751) - YEG (24.242) - CTG (22.034) - HSG (18.459)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây dựng FLC Faros