Tài khoản của bạn đang bị giới hạn quyền xem, số liệu sẽ hiển thị giá trị ***. Vui lòng Nâng cấp để sử dụng. Tắt thông báo

CTCP Xây dựng FLC Faros (OTC: ROS)

FLC Faros Construction Joint Stock Company

Đã hủy niêm yết

2,510

(%)
31/08/2022 00:00

Mở cửa2,510

Cao nhất2,510

Thấp nhất2,510

KLGD

Vốn hóa1,424.67

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 16,000

Thấp 52T2,200

KLBQ 52T16,027,704

NN mua-

% NN sở hữu1.88

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta1.43

EPS168

P/E14.94

F P/E30.97

BVPS10,754

P/B0.23

Chỉ số tài chính ngày gần nhất, EPS theo BCTC năm gần nhất
Mã xem cùng ROS: FLC NVL HPG AMD KLF
Trending: NVL (242,474) - HPG (198,265) - DIG (109,580) - CEO (87,374) - PDR (78,922)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros tiền thân là CTCP Xây dựng và Đầu tư hạ tầng Vĩnh Hà, được thành lập năm 2011. Ngành nghề kinh doanh bao gồm: Xây dựng & lắp đặt (ngành nghề kinh doanh chính); Tư vấn & Quản lý; Tư vấn Thiết kế ( ngành nghề kinh doanh chính ); đầu tư bất động sản. Hiện tại, Công ty có địa bàn hoạt động trên khắp cả nước gồm: Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Th... Xem thêm