The Royal International Corporation (HOSE: RIC)

Supervising

39,950

-3,000 (-6.98%)
03/08/2021 15:00

Open39,950

High39,950

Low39,950

Vol1,400

Market Cap.2,811.23

Remain Bid

Remain Ask414,500

52Wk High46,200

52Wk Low3,800

52Wk Avg Vol10,998

Frgn Buy-

Frgn Owned(%)32.03

Dividend

Dividend Yield-

Beta-

EPS*-1,034

P/E-41.54

F P/E4295000

BVPS11,318

P/B3.79

* EPS in the company's latest annual Financial Statement
View with RIC: POW NVT ROS HPG FLC
Trending: HPG (94,086) - MBB (71,984) - VNM (55,165) - BSR (52,186) - TCB (51,100)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.