CTCP Quốc tế Hoàng Gia (HOSE: RIC)

The Royal International Corporation

Đang bị kiểm soát

4,880

(%)
28/09/2020 15:00

Mở cửa4,880

Cao nhất4,880

Thấp nhất4,880

KLGD

Vốn hóa343

Dư mua200

Dư bán320

Cao 52T 7,200

Thấp 52T3,800

KLBQ 52T2,553

NN mua-

% NN sở hữu32.53

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-1,034

P/E-4.72

F P/E488000

BVPS11,752

P/B0.42

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng RIC: DSN VJC VPL ABT ASCH
Trending: HPG (49.155) - VNM (46.559) - MBB (41.335) - MWG (39.235) - STB (36.718)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Quốc tế Hoàng Gia