The Royal International Corporation (HOSE: RIC)

Supervising

4,400

-70 (-1.57%)
12/04/2020 15:00

Open4,470

High4,470

Low4,300

Vol610

Market Cap.310

Remain Bid470

Remain Ask870

52Wk High7,000

52Wk Low3,800

52Wk Avg Vol2,315

Frgn Buy-

Frgn Owned(%)32.53

Dividend

Dividend Yield-

Beta-

EPS*-1,034

P/E-4.32

F P/E447000

BVPS11,507

P/B0.38

* EPS in the company's latest annual Financial Statement
View with RIC: QTC RDP REE ROS RCD
Trending: HPG (85,429) - TCB (47,902) - MBB (47,641) - VNM (42,715) - LPB (34,708)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
The Royal International Corporation
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.