The Royal International Corporation (HOSE: RIC)

Supervising

35,300

2,300 (+6.97%)
02/26/2021 15:00

Open35,300

High35,300

Low33,500

Vol267,500

Market Cap.2,484.02

Remain Bid84,200

Remain Ask

52Wk High35,300

52Wk Low3,800

52Wk Avg Vol8,705

Frgn Buy9,200

Frgn Owned(%)31.98

Dividend

Dividend Yield-

Beta-

EPS*-1,034

P/E-31.91

F P/E3300000

BVPS11,318

P/B2.92

* EPS in the company's latest annual Financial Statement
View with RIC: HPG ROS NVT THD FLC
Trending: HPG (90,288) - MBB (71,189) - TCB (57,572) - VNM (51,107) - ACB (46,687)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
The Royal International Corporation
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.