CTCP Cơ Điện Lạnh (HOSE: REE)

Refrigeration Electrical Engineering Corporation

32,900

900 (+2.81%)
13/07/2020 15:00

Mở cửa32,000

Cao nhất33,150

Thấp nhất31,800

KLGD1,119,760

Vốn hóa10,201

Dư mua6,980

Dư bán73,720

Cao 52T 37,800

Thấp 52T27,300

KLBQ 52T760,089

NN mua4,000

% NN sở hữu49

Cổ tức TM1,600

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*5,286

P/E6.05

F P/E6.77

BVPS34,768

P/B0.95

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng REE: FPT HPG MBB VNM PNJ
Trending: HPG (51.496) - VNM (34.771) - FLC (28.370) - ITA (26.950) - MWG (26.131)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cơ Điện Lạnh