CTCP Rạng Đông Holding (HOSE: RDP)

Rang Dong Holding Plastic JSC

7,330

(%)
06/08/2020 08:30

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa274

Dư mua1,060

Dư bán3,610

Cao 52T 10,000

Thấp 52T6,500

KLBQ 52T2,628

NN mua-

% NN sở hữu0.47

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,158

P/E6.33

F P/E3.87

BVPS17,519

P/B0.42

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng RDP: HSG HPG CTI LHG RAL
Trending: HPG (64.231) - VNM (45.990) - MWG (37.354) - HVN (32.778) - FPT (27.231)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Rạng Đông Holding