CTCP Rạng Đông Holding (HOSE: RDP)

Rang Dong Holding Plastic JSC

7,500

-560 (-6.95%)
06/12/2019 15:00

Mở cửa7,500

Cao nhất7,500

Thấp nhất7,500

KLGD20

Vốn hóa280

Dư mua

Dư bán26,380

Cao 52T 11,000

Thấp 52T7,400

KLBQ 52T1,441

NN mua-

% NN sở hữu0.47

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*681

P/E11.84

F P/E4.56

BVPS16,195

P/B0.46

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng RDP: RAL REE RIC SPP TTP
Trending: VNM (28.023) - HPG (23.215) - FLC (19.663) - MSN (19.149) - MWG (18.819)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Rạng Đông Holding