CTCP Rạng Đông Holding (HOSE: RDP)

Rang Dong Holding Plastic JSC

8,000

-500 (-5.88%)
03/07/2020 15:00

Mở cửa8,000

Cao nhất8,300

Thấp nhất8,000

KLGD1,010

Vốn hóa299

Dư mua3,100

Dư bán2,800

Cao 52T 10,000

Thấp 52T6,500

KLBQ 52T2,256

NN mua-

% NN sở hữu0.47

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,158

P/E7.34

F P/E5.29

BVPS17,475

P/B0.46

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng RDP: VIB FDC HSG SRC SZC
Trending: HPG (45.981) - VNM (41.262) - ITA (32.992) - FLC (31.140) - ROS (29.850)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Rạng Đông Holding

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-1.23%

+/- Qua 1 tháng-19.60%

+/- Qua 1 quý+14.29%

+/- Qua 1 năm-2.24%

+/- Niêm yết+103.87%

Cao nhất 52 tuần (04/06/2020)*9,960

Thấp nhất 52 tuần (23/03/2020)*6,510

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)2,206

KLGD/Ngày (1 tháng)4,756

KLGD/Ngày (1 quý)6,184

KLGD/Ngày (1 năm)2,265

Nhiều nhất 52 tuần (15/05/2020)*33,200

Ít nhất 52 tuần (20/08/2019)*10