CTCP Rạng Đông Holding (HOSE: RDP)

Rang Dong Holding Plastic JSC

7,800

50 (+0.65%)
21/11/2019 15:00

Mở cửa7,700

Cao nhất7,800

Thấp nhất7,210

KLGD1,630

Vốn hóa291

Dư mua650

Dư bán1,210

Cao 52T 11,300

Thấp 52T7,400

KLBQ 52T1,475

NN mua-

% NN sở hữu0.47

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*681

P/E11.38

F P/E4.38

BVPS16,195

P/B0.48

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng RDP: RAL TPC BBT LMH AAA
Trending: VNM (30.363) - FLC (24.045) - FPT (20.797) - MWG (20.383) - HPG (20.055)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Rạng Đông Holding

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-1.89%

+/- Qua 1 tháng+3.17%

+/- Qua 1 quý-3.61%

+/- Qua 1 năm-22.01%

+/- Niêm yết+65.68%

Cao nhất 52 tuần (30/11/2018)*11,319

Thấp nhất 52 tuần (24/10/2019)*7,400

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)416

KLGD/Ngày (1 tháng)799

KLGD/Ngày (1 quý)892

KLGD/Ngày (1 năm)1,480

Nhiều nhất 52 tuần (17/07/2019)*26,140

Ít nhất 52 tuần (28/11/2018)*10