CTCP Rạng Đông Holding (HOSE: RDP)

Rang Dong Holding Plastic JSC

8,000

-500 (-5.88%)
03/07/2020 15:00

Mở cửa8,000

Cao nhất8,300

Thấp nhất8,000

KLGD1,010

Vốn hóa299

Dư mua3,100

Dư bán2,800

Cao 52T 10,000

Thấp 52T6,500

KLBQ 52T2,256

NN mua-

% NN sở hữu0.47

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,158

P/E7.34

F P/E5.29

BVPS17,475

P/B0.46

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng RDP: VIB FDC HSG SRC DRC
Trending: HPG (47.289) - VNM (42.677) - ITA (34.801) - FLC (33.202) - ROS (31.019)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Rạng Đông Holding