CTCP Rạng Đông Holding (HOSE: RDP)

Rang Dong Holding Plastic JSC

7,800

50 (+0.65%)
21/11/2019 15:00

Mở cửa7,700

Cao nhất7,800

Thấp nhất7,210

KLGD1,630

Vốn hóa291

Dư mua650

Dư bán1,210

Cao 52T 11,300

Thấp 52T7,400

KLBQ 52T1,475

NN mua-

% NN sở hữu0.47

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*681

P/E11.38

F P/E4.38

BVPS16,195

P/B0.48

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng RDP: RAL TPC BBT LMH AAA
Trending: VNM (30.363) - FLC (24.045) - FPT (20.797) - MWG (20.383) - HPG (20.055)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Rạng Đông Holding