CTCP Rạng Đông Holding (HOSE: RDP)

Rang Dong Holding Plastic JSC

7,980

(%)
18/11/2019 13:11

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa298

Dư mua

Dư bán3,860

Cao 52T 11,500

Thấp 52T7,400

KLBQ 52T1,483

NN mua-

% NN sở hữu0.47

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*681

P/E11.72

F P/E4.51

BVPS16,195

P/B0.49

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng RDP: RAL BBT TTP VGG YEG
Trending: VNM (27.882) - HPG (22.387) - FLC (21.133) - MWG (20.841) - FPT (20.389)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Rạng Đông Holding