CTCP Rạng Đông Holding (HOSE: RDP)

Rang Dong Holding Plastic JSC

7,650

200 (+2.68%)
14/08/2020 15:00

Mở cửa7,650

Cao nhất7,650

Thấp nhất7,650

KLGD1,000

Vốn hóa286

Dư mua3,860

Dư bán4,540

Cao 52T 10,000

Thấp 52T6,500

KLBQ 52T2,703

NN mua-

% NN sở hữu0.47

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,158

P/E6.43

F P/E3.93

BVPS17,519

P/B0.44

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng RDP: VIB FDC HPG HSG VSI
Trending: HPG (60.080) - VNM (43.336) - MWG (32.705) - HVN (32.151) - VN30F1M (27.106)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Rạng Đông Holding