CTCP Địa ốc Chợ Lớn (HNX: RCL)

Cho Lon Real Estate JSC

16,200

(%)
18/09/2020 15:01

Mở cửa16,200

Cao nhất16,200

Thấp nhất16,200

KLGD45

Vốn hóa204

Dư mua6,655

Dư bán2,255

Cao 52T 26,800

Thấp 52T13,000

KLBQ 52T2,065

NN mua-

% NN sở hữu10.09

Cổ tức TM1,600

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,265

P/E12.81

F P/E18.55

BVPS21,978

P/B0.74

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng RCL: A32 MVB NBB NTL PSL
Trending: HPG (51.235) - VNM (40.765) - HSG (37.212) - HVN (31.859) - MWG (28.959)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Địa ốc Chợ Lớn