CTCP Địa ốc Chợ Lớn (HNX: RCL)

Cho Lon Real Estate JSC

16,500

300 (+1.85%)
22/09/2020 14:59

Mở cửa16,300

Cao nhất16,500

Thấp nhất16,300

KLGD12,310

Vốn hóa208

Dư mua5,690

Dư bán2,290

Cao 52T 26,800

Thấp 52T13,000

KLBQ 52T2,079

NN mua-

% NN sở hữu10.07

Cổ tức TM1,600

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,265

P/E12.81

F P/E18.55

BVPS21,978

P/B0.75

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng RCL: MLS LPB VNP VSE LSS
Trending: HPG (52.935) - VNM (42.921) - HSG (38.701) - MWG (30.564) - HVN (30.051)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Địa ốc Chợ Lớn

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+1.85%

+/- Qua 1 tháng+3.13%

+/- Qua 1 quý-25.68%

+/- Qua 1 năm+24.90%

+/- Niêm yết-14.89%

Cao nhất 52 tuần (06/07/2020)*26,800

Thấp nhất 52 tuần (21/05/2020)*13,000

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)3,778

KLGD/Ngày (1 tháng)11,654

KLGD/Ngày (1 quý)3,781

KLGD/Ngày (1 năm)2,120

Nhiều nhất 52 tuần (26/08/2020)*48,000

Ít nhất 52 tuần (12/03/2020)*2