CTCP Địa ốc Chợ Lớn (HNX: RCL)

Cho Lon Real Estate JSC

14,700

(%)
22/01/2020 15:02

Mở cửa14,700

Cao nhất14,700

Thấp nhất14,700

KLGD33

Vốn hóa185

Dư mua1,367

Dư bán2,367

Cao 52T 22,200

Thấp 52T13,400

KLBQ 52T399

NN mua-

% NN sở hữu11.65

Cổ tức TM1,600

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,193

P/E12.32

F P/E9.26

BVPS22,467

P/B0.65

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng RCL: VIT HHS DLG DIG TTF
Trending: HPG (17.965) - VCB (14.445) - CTG (14.413) - MBB (14.202) - VNM (14.047)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Địa ốc Chợ Lớn

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+8.89%

+/- Qua 1 tháng-2.65%

+/- Qua 1 quý-12.50%

+/- Qua 1 năm-33.71%

+/- Niêm yết-26.34%

Cao nhất 52 tuần (15/03/2019)*20,295

Thấp nhất 52 tuần (17/09/2019)*13,400

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)1,681

KLGD/Ngày (1 tháng)559

KLGD/Ngày (1 quý)456

KLGD/Ngày (1 năm)402

Nhiều nhất 52 tuần (11/09/2019)*5,300

Ít nhất 52 tuần (01/03/2019)*1