CTCP Địa ốc Chợ Lớn (HNX: RCL)

Cho Lon Real Estate JSC

16,600

(%)
28/09/2020 15:05

Mở cửa16,600

Cao nhất16,600

Thấp nhất16,600

KLGD

Vốn hóa209

Dư mua1,300

Dư bán4,300

Cao 52T 26,800

Thấp 52T13,000

KLBQ 52T2,288

NN mua-

% NN sở hữu10.07

Cổ tức TM1,600

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,265

P/E13.12

F P/E19.01

BVPS21,978

P/B0.76

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng RCL: HAB PGS RAL BAX SDT
Trending: HPG (49.155) - VNM (46.559) - MBB (41.335) - MWG (39.235) - STB (36.718)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Địa ốc Chợ Lớn