CTCP Địa ốc Chợ Lớn (HNX: RCL)

Cho Lon Real Estate JSC

14,000

(%)
26/02/2020 15:06

Mở cửa14,000

Cao nhất14,000

Thấp nhất14,000

KLGD

Vốn hóa176

Dư mua2,500

Dư bán1,200

Cao 52T 20,300

Thấp 52T13,400

KLBQ 52T461

NN mua-

% NN sở hữu11.61

Cổ tức TM1,600

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,193

P/E11.74

F P/E8.82

BVPS22,467

P/B0.62

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng RCL: ILA KHAITHACDA SDU TIG UNI
Trending: VNM (33.732) - CTG (29.034) - MBB (25.868) - HPG (25.253) - ROS (22.692)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Địa ốc Chợ Lớn