Rubber Industry & Import - Export Joint Stock Company (UPCoM: RBC)

14,600

(%)
12/04/2020 15:03

Open14,600

High14,600

Low14,600

Vol

Market Cap.145

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High14,600

52Wk Low14,600

52Wk Avg Vol

Frgn Buy-

Frgn Owned(%)-

Dividend

Dividend Yield-

Beta-

EPS*-728

P/E-20.05

F P/E48.81

BVPS13,023

P/B1.12

* EPS in the company's latest annual Financial Statement
View with RBC: RTB TCB TTB VRG BRC
Trending: HPG (85,429) - TCB (47,902) - MBB (47,641) - VNM (42,715) - LPB (34,708)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
Rubber Industry & Import - Export Joint Stock Company

Price Change

+/- 1 week0%

+/- 1 month0%

+/- 1 quarter0%

+/- 1 year0%

+/- From listing date+12.31%

52 wk. High (12/04/2019)*14,600

52 wk. Low (12/04/2019)*14,600

Average Trading Volume/Day

Share vol./day-

Share vol./month-

Share vol./quarter-

Share vol./year-

52 Wk. Highest (12/04/2019)*-

52 Wk. Lowest (-)*-

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.