CTCP Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam (HNX: QTC)

Quang Nam Transportion Construction JSC

17,000

(%)
03/07/2020 15:04

Mở cửa17,000

Cao nhất17,000

Thấp nhất17,000

KLGD

Vốn hóa46

Dư mua1,200

Dư bán2,000

Cao 52T 18,500

Thấp 52T13,800

KLBQ 52T699

NN mua-

% NN sở hữu30.74

Cổ tức TM2,900

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*2,207

P/E7.70

F P/E5.74

BVPS16,465

P/B1.03

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng QTC: C4G DCM PPC TCL QNC
Trending: HPG (47.289) - VNM (42.677) - ITA (34.801) - FLC (33.202) - ROS (31.019)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam