CTCP Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam (HNX: QTC)

Quang Nam Transportion Construction JSC

15,500

(%)
22/01/2020 15:02

Mở cửa15,500

Cao nhất15,500

Thấp nhất15,500

KLGD

Vốn hóa42

Dư mua1,400

Dư bán1,200

Cao 52T 18,500

Thấp 52T14,800

KLBQ 52T590

NN mua-

% NN sở hữu30.93

Cổ tức TM2,900

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*2,374

P/E6.53

F P/E5.23

BVPS16,426

P/B0.94

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng QTC: SHB STB VCG VIB VNS
Trending: HPG (17.965) - VCB (14.445) - CTG (14.413) - MBB (14.202) - VNM (14.047)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng+0.65%

+/- Qua 1 quý-7.74%

+/- Qua 1 năm-7.64%

+/- Niêm yết+601.04%

Cao nhất 52 tuần (27/09/2019)*18,500

Thấp nhất 52 tuần (04/12/2019)*14,800

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)300

KLGD/Ngày (1 quý)303

KLGD/Ngày (1 năm)594

Nhiều nhất 52 tuần (28/05/2019)*18,300

Ít nhất 52 tuần (16/04/2019)*100