CTCP Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam (HNX: QTC)

Quang Nam Transportion Construction JSC

16,100

(%)

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa43

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 18,500

Thấp 52T13,800

KLBQ 52T675

NN mua-

% NN sở hữu30.78

Cổ tức TM2,900

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*2,207

P/E7.29

F P/E6.69

BVPS14,887

P/B1.08

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng QTC: VCA ABT ARM CLC DP3
Trending: HPG (64.231) - VNM (45.990) - MWG (37.354) - HVN (32.778) - FPT (27.231)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam