CTCP Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam (HNX: QTC)

Quang Nam Transportion Construction JSC

16,300

(%)
12/08/2020 15:05

Mở cửa16,300

Cao nhất16,300

Thấp nhất16,300

KLGD

Vốn hóa44

Dư mua400

Dư bán8,600

Cao 52T 18,500

Thấp 52T13,800

KLBQ 52T708

NN mua-

% NN sở hữu30.78

Cổ tức TM2,900

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*2,207

P/E7.39

F P/E6.77

BVPS14,887

P/B1.09

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng QTC: VCA VCW CTD HTV HWS
Trending: HPG (68.001) - VNM (45.848) - MWG (33.601) - HVN (33.420) - VN30F1M (26.996)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam