CTCP Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam (HNX: QTC)

Quang Nam Transportion Construction JSC

15,500

(%)
17/01/2020 15:02

Mở cửa15,500

Cao nhất15,500

Thấp nhất15,500

KLGD

Vốn hóa42

Dư mua1,400

Dư bán1,200

Cao 52T 18,500

Thấp 52T14,800

KLBQ 52T586

NN mua-

% NN sở hữu30.93

Cổ tức TM2,900

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*3,017

P/E5.14

F P/E5.23

BVPS15,736

P/B0.99

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng QTC: SHB SWC TA6 VEF ANV
Trending: HPG (24.754) - CTG (22.288) - ROS (19.511) - VNM (18.896) - MBB (17.674)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam