CTCP Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam (HNX: QTC)

Quang Nam Transportion Construction JSC

16,100

200 (+1.26%)
04/08/2020 15:04

Mở cửa17,300

Cao nhất17,300

Thấp nhất16,100

KLGD200

Vốn hóa43

Dư mua1,200

Dư bán1,600

Cao 52T 18,500

Thấp 52T13,800

KLBQ 52T676

NN mua-

% NN sở hữu30.78

Cổ tức TM2,900

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*2,207

P/E7.20

F P/E6.60

BVPS14,887

P/B1.08

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng QTC: VCA VNF WCS ABT CLC
Trending: HPG (67.200) - VNM (51.795) - MWG (41.346) - HVN (32.876) - FPT (29.194)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam