CTCP Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam (HNX: QTC)

Quang Nam Transportion Construction JSC

15,500

(%)
17/02/2020 13:04

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa42

Dư mua1,000

Dư bán1,700

Cao 52T 18,500

Thấp 52T14,800

KLBQ 52T585

NN mua-

% NN sở hữu30.93

Cổ tức TM2,900

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*2,374

P/E6.53

F P/E5.23

BVPS16,426

P/B0.94

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng QTC: HBC SC5 VMC VMD VNM
Trending: CTG (32.125) - VNM (30.328) - HPG (27.147) - MBB (25.809) - ROS (20.731)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam