CTCP Đường Quảng Ngãi (UPCoM: QNS)

Quang Ngai Sugar Joint Stock Company

25,800

(%)
29/05/2020 15:02

Mở cửa25,800

Cao nhất25,900

Thấp nhất23,000

KLGD236,942

Vốn hóa9,209

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 30,100

Thấp 52T18,700

KLBQ 52T285,911

NN mua30

% NN sở hữu16.89

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*4,313

P/E5.98

F P/E46.18

BVPS17,571

P/B1.47

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng QNS: BSR VNM HPG VCB FPT
Trending: HPG (63.996) - VNM (48.124) - MWG (45.178) - HVN (40.438) - FPT (33.860)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đường Quảng Ngãi